За Нас

Фирма „РАКИТА – Р” ЕООД с. Веселец, обл. Разград е с предмет на дейност изкупуване на сурово краве, овче, козе и биволско мляко и преработката му във висококачествени млечни продукти в мандра с. Лесидрен.

Мандра Лесидрен е основана през 1996г. в с. Лесидрен с основна дейност производство на млечни продукти. Село Лесидрен се намира в полите на централна Стара планина. В този район има вековни традиции в производството на млечни продукти. Всяка една партида готов продукт се анализира преди да достигне търговската мрежа. Технологичното оборудване е на базата на най-новите производствено-хигиенни стандарти. Предприятието непрекъснато усъвършенства и доразвива своята материално-техническа база, допълва и разширява своята асортимента листа.

Мандрата разполага с:

Компанията разполага с млекопреработвателно предприятие, като ползва модерни технологии и прилага високи стандарти за добри хигиенни и производствени практики.

 • Производствена лаборатория за входящ, технологичен и изходящ контрол
 • приемна линия с филтрация, пастьоризация и охлаждане на постъпващото мляко
 • съдове за съхранение на млякото
 • линия за производство на бяло саламурено сирене
 • линия за производство на кашкавал
 • линия за производство на извара
 • линия за разфасоване и пакетиране на млечни продукти
 • линия за производство на кисело мляко, плодови млека и млечни напитки
 • линия за производство на топени сирена
 • линия за производство на масло
 • пречиствателна станция
 • паро-котелно отделение
 • компресорна станция
 • централна измиваща станция за почистване и дезинфекция на технологичното оборудване, тръбопроводи и транспортни средства.

Производствени мощности:

Мандра Лесидрен е специализирана в производството на висококачествени, млечни продукти.

 • В мандрата се преработват до 30 000 литра мляко
 • Работи се с мляко от собствена ферма, модернизирана по европейски изисквания
 • Самата мандра е първа категория, има лиценз и е одобрен изкупвач на мляко от Министерството на земеделието и храните
 • Има собствен специализиран транспорт
 • Възможност за производство на продукти с марка на клиента

Политиката на фирмата е:

 • да предлага на пазара нови продукти съобразно изискванията на потребителите;
 • да поддържа безупречно качество на продуктите, спазвайки българската производствена традиция и вкус
 • да усъвършенства технологиите за производство, съобразно световните тенденции за здравословно хранене
 • да удоволетвори вкуса на потребителите.

За Нас

Мандра Лесидрен е основана през 1996г. в с. Лесидрен с основна дейност производство на млечни продукти. Село Лесидрен се намира в полите на централна Стара планина, където е разположена и мандра „Лесидрен“, в която се произвеждат висококачествените млечни продукти с марка „МАНДРА ЛЕСИДРЕН“.

Мандра Лесидрен

Контакти

Адрес: с.Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч ул. "Раковска"  №2,
Mандра Лесидрен
Тел.: 0882 447 892, 0887 881 448,
06920 2011, +359889 713 891
e-mail: mandra.lesidren@abv.bg